Glemt passord?

Avtaler: Spillefilm
Fant: 6

Overenskomst for spillefilm med Norsk Filmforbund

Dette er en overenskomst som er inngått 8. februar 2008 mellom Norske Film- og TV produsenters forening (NFTVPF) og Norsk Filmforbund (NFF) på området for spillefilm.

Se mer »

Spillefilmavtale med Dramatikerforbundet

Dette er en avtale inngått 15. september 2005 mellom Produsentforeningen og Norske Dramatikeres Forbund, sistnevnte på vegne av seg selv og Den Norske Forfatterforening samt Norske Barne- Ungdomsbokforfattere på området for bruk av litterære forelgg og manus, herunder utvikling av manus, som grunnlag for produksjon av spillefilm.

Avtalen er for tiden under revisjon men gjelder inntil ny revidert avtale foreligger.

Se mer »

Tariffavtale med Skuespillerforbundet - spillefilm

Dette er en avtale inngått 8. mai 2007 mellom Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund om engasjement av skuespillere i spillefilmproduksjon. Avtalen er revidert per 21. desember 2010. Revisjonen er ikke ment å innebære materielle, dvs. innholdsmessige endringer ifht praksis fra 2007. Dersom det er spørsmål, ta kontakt med sekreteriatet.

Se mer »

Oversikt over arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven

Her finner du en oversikt over hvilke bestemmelser i arbeidsmiljøloven som gjør seg gjeldende for spillefilm når det gjelder arbeidstid.

Se mer »
European Convention on Cinematographic Co-Production

European Convention on Cinematographic Co-Production

Den europeiske co-produksjonskonvensjonen er nå signert

Se mer »

Spillefilmavtalen med Norwaco sagt opp - spørsmål om eventuell regulering av royalty til filmmedarbeidere

Spillefilmavtalen av 17. oktober 1990 mellom PF og Norwaco på vegne av ulike rettighetshaveroprganisasjoner er sagt opp med virkning fra og med 1.1.2010. Tidligere spillefilmer som skal rapporteres og innbetales i 2010 følges imidlertid fortsatt opp av Norwaco.

Se mer »