Glemt passord?

Produsentforeningen Nord

Produsentforeningen Nord-Norge ble etablert i 2007.Foreningen jobber aktivt med filmpolitikk i landsdelen, oppgavene til Nord-norsk Filmsenter, virksomheten til FilmCamp, og forholdene for produksjon i de tre nordligste fylker.