Glemt passord?

Medlemsfordeler

Medlemskap i Produsentforeningen gir dere følgende:1. Innflytelse

Gjennom deltakelse i foreningen, påvirkning i grupper og styre, vil produsentenes interesser bli fremmet overfor viktige beslutningstakere. Produsentforeningen driver aktiv lobbyvirksomhet for å fremme medlemmenes interesser, og er avhengig av innspill fra medlemmene for å definere hva som er viktig.
2. Faglig fellesskap

Produsentforeningens medlemmer møtes i faggrupper, til sosiale samlinger og årsmøtet. Gjennom disse møtene knyttes det nettverk og deles erfaringer.
3. Internasjonalt nettverk

Produsentforeningen er medlem av en rekke internasjonale nettverk, som medlemmene direkte og indirekte kan ha nytte av.
4. Juridisk veiledning og rådgiving

Produsentforeningen har fast ansatt advokat som har som hovedoppgave å ivareta medlemmenes interesser. Hun gir veiledning i overenskomster og avtaler, og deltar i forhandlingsprosesser og kvalitetssikrer forskrifter m.m.

Produsentforeningen bidrar også med løsning av konflikter av mer prinsippiell art, eller der hvor saken berører forholdet til andre organisasjoner eller institusjoner.
5. Tilgang til rabattavtaler

Produsentforeningen har en avtale med Tradinghouse, som gir medlemmene mulighet til å inngå gunstige individuelle avtaler med dem. Tradinghouse fremforhandler rabattavtaler på en rekke områder som har relevans for medlemmene. En del av foreningens medlemmer benytter seg av dette tilbudet.
6. Gratis påmelding av programmer til Gullruten

Produsentforeningen står bak Stiftelsen Gullruten, og gjennom foreningens samlete påmeldingsbidrag får foreningens medlemmer muligheten for gratis påmelding av programmer.
7. Abonnement på bladet Rushprint

Produsentforeningen eier bladet Rushprint sammen med Norsk Filmforbund. Foreningens medlemmer mottar hver et fysisk eksemplar av hver utgave av bladet tilsendt pr. post.