Glemt passord?

Administrasjonen

Anders Bredmose
Anders Bredmose
Jurist
Tlf: 41 77 96 94
Send epost

Norske Film, TV-og spillprodusenters forening
Wergelandsveien 21 B
0167 Oslo

Telefon:90 94 89 93 / 98 00 82 94
E-post: Send epost

Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen) ble stiftet 1. desember 1930. Foreningen organiserer pr. i dag i omkring 120 uavhengige produksjonsselskaper innen film- og tv-produksjon. Medlemmene er spredd over hele landet og produserer kort- og dokumentarfilm, spillefilm, tv-program, reklamefilm, spill, oppdragsfilm, multimedia, m.m.

Produsentforeningen er både en bransje- og en arbeidsgiverforening.

Dette innebærer at foreningen utøver politisk innflytelse i forhold til myndigheter, offentlige institusjoner, tv-kanaler og rettighetsorganisasjoner. Som arbeidsgiverforening forhandler Produsentforeningen tariff-og overenskomster, rammeavtaler og standardkontrakter med stabs- og kunstnerorganisasjoner.

Produsentforeningen ivaretar medlemmenes interesser i en rekke utvalg og styrer som rettighetsorganisasjonen NORWACO, Stiftelsen Gullruten, Amandakomiteen, Fond for lyd og bilde m.m.

Produsentforeningen har et bredt internasjonalt kontaktnett. Foreningen er medlem i FIAPF - den internasjonale produsentorganisasjonen, AGICOA - produsentenes internasjonale rettighetsorganisasjon, EDN - organisasjonen for europeisk dokumentarfilm, CFP-Europe – organisasjonen for reklamefilmprodusenter, CEPI – organisasjonen for europeiske tv-produsenter og EGDF - den Europeiske Spillprodusentforeningen.


Foreningen arrangerer flere seminar og samlinger for bransjen i samarbeid med andre aktører i bransjen. De største av disse er Spillefilmkonventet i november, TV-dramakonventet i januar og Dokumentarkonventet i desember.Foreningens sekretariat holder til i stallbygningen mellom Kunstnerens Hus og Litteraturhuset. Vi er tre ansatte, som dekker foreningens hovedområder; politisk innflytelse, juridisk bistand, faglige og sosiale arrangement.


Siden 1998 har Produsentforeningen stått som eier av Stiftelsen Gulllruten. Produsentforeningen er både representert i Gullrutens styre og Gullrutekomiteen. Produsentforeningen eier også 50 prosent av bladet Rushprint.