Glemt passord?

Tilskudd til filmproduksjon

Fra 1.april 2008 ble de tidligere institusjonene Norsk Filmutvikling, Norsk Filmfond og Norsk Filminstitutt samlet under navnet Norsk Filminstitutt.

Det er imidlertidig de samme reglene for tilskudd som gjaldt for de tidligere institusjonene som gjelder frem til nye forskrifter trer i kraft omkring årskiftet 2009/2010.

Her finner du de nye forskriftene som gjelder fra 1.1.2010
Se forskriftene her

Særskilte regelverk er utarbeidet for:

Tilskudd til prosjektutvikling
Tilskudd til langfilm
Tilskudd til kortfilm
Tilskudd til samproduksjoner med utlandet (norsk minoritetsandel)
Tilskudd etter markedsvurdering
Billettstøtte
Retningslinjer for føring av filmregnskap
Kalkyleskjema for kort- og spillefilm

For nærmere opplysninger/ spørsmål:

Norsk Filminstitutt
Filmens Hus
Dronningens gt. 16
0152 Oslo
Tlf. 22 47 80 40
Fax: 22 47 80 41
e-post: post@nfi.no
www.nfi.noProdusentforeningens advokat

Christian Withkan også gi tips og veiledning knyttet til konkret tolkning av de ulike forskriftene for tilskuddsordningene.

Produsentforeningen jobber aktivt med Norsk Filminstitutt og Medieavdelingen i Kulturdepartementet om de nye forskriftene.