Glemt passord?

Tilskudd til kort- og dokumentarfilm gis også av:

Her finner du de nye forskriftene som gjelder fra 1.1.2010
Se forskriftene her

Fond for lyd og bilde

Norsk Kulturråd
Grev Wedels plass 1
0151 Oslo
Tlf: 22 47 83 30
Fax: 22 33 40 42
e-post: kultur@kulturrad.no
www.kulturrad.no

Vestnorsk Filmsenter A/S
Georgernes Verft 12
5011 Bergen
Tlf: 55 56 09 05
Fax: 55 56 03 55
Daglig leder: Irmelin Nordahl
e-post: post@vestnorskfilm.no
www.vestnorskfilm.no

Nordnorsk Filmsenter A/S
Postboks 94
9751 Honningsvåg
Tlf: 78 47 64 00
Daglig leder: Gøril Vian
e-post: info@nnfs.no
www.nnfs.no

Sørnorsk Filmsenter
Postboks112
4662 Kristiansand
Tlf: 30 02 68 80
Daglig leder: Åse M. Meyer
e-post: ase.meyer@sornorskfilm.no
www.sornorskfilm.no

Filmkraft Rogaland
Rogaland Fylkeskommune
Postboks 130
4001 Stavanger
Tlf: 51 51 69 72
Daglig leder: Sjur Paulsen
e-post: post@filmkraft.no
www.filmkraft.no

Midtnorsk Filmsenter
Postboks 964
7410 Trondheim
Tlf: 73 51 55 50
Daglig leder: Heidi Sandberg
e-post: heidi@midtnorskfilm.no
www.midtnorskfilm.no

Østnorsk Filmsenter
Fabrikken
Løkkegt. 9
2615 Lillehammer
Tlf: 928 05250
Daglig leder: Inge Tenvik
e-post: it@film3.no
www.ostnorskfilm.no