Glemt passord?

Tilskudd til lansering av film i utlandet


Norsk filminstitutt Filmavdelingen, bevilger penger til lansering og markedsføring av norske filmer i utlandet. Nærmere opplysninger om dette hos:

Norsk filminstitutt
Filmavdelingen
Postboks 482 Sentrum
0105 Oslo


Spillefilm
Stine Oppegaard
Tlf: 22 47 45 75
Fax: 22 47 45 97
e-post: so@nfi.no

Kortfilm
Torill Simonsen
Tlf: 22 47 45 74
Fax: 22 47 45 97
e-post: ts@nfi.no