Glemt passord?

Lover og forskrifter

Norsk Filminstitutts forskrift til audiovisuelle produksjoner

Ny forskrift for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ble vedtatt av Kultur- og kirkedepartementet 9. juli 2009. Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Her finner du forskriften
http://www.lovdata.no/for/sf/kk/xk-20090907-1168.html

NFI arbeider med utformingen av tilhørende underforskrifter som er på høring med høringsfrist 4. desember, og hvor Produsentforeningen vil avgi høringsuttalelse.
http://www.filmfondet.no/icm.aspx?PageId=2467

Gjeldene forskrifter som løper til og med 31.12. 2009 ligger fortsatt på Norsk Filminstitutt sine hjemmesider www.nfi.noDokument: Norsk Filminstitutts forskrift til audiovisuelle produksjoner

Se mer informasjon på Filminstituttets hjemmesider<br /><br />http://www.filmfondet.no/iCM.aspx?PageId=4<br />

Last ned: Norsk Filminstitutts forskrift til audiovisuelle produksjoner